Polityka Prywatności

Polityka prywatności Sklepu Internetowego Czapki.CO
I. Kto przetwarza dane osobowe i w jakim celu.
Dane osobowe przekazywane nam przez Ciebie w związku z rejestracją i korzystaniem z Serwisu Internetowego Czapki.CO są przetwarzane przez Grun sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Lutomierskiej 7/4, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Łodzi- Śrudmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000171648, NIP 7732080172, REGON 590638725, która jest administratorem tych danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
Dane osobowe, które nam powierzasz, w szczególności imię, nazwisko, Twój adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, przetwarzane są:
• w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych przez Ciebie zamówień;
• w celu realizacji składanych przez Ciebie zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie Serwisu Internetowego Czapki.CO ;
• w celu rozpatrywania składanych przez Ciebie reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru);
jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie od nas informacji marketingowych, w tym przesyłanie Ci przez nas drogą elektroniczną informacji handlowych, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas również w celu przekazywania Ci informacji o naszym sklepie, ofercie i promocjach, a także informacji dotyczących produktów i usług podmiotów współpracujących z nami (za naszą wiedzą i wyraźnym przyzwoleniem).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych może uniemożliwić nam świadczenie Tobie usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Ciebie zakupów w Sklepie Internetowym Czapki.CO .

Powierzając nam swoje dane osobowe masz prawo wglądu do nich, prawo żądania ich aktualizacji oraz prawo żądania ich usunięcia. Dane osobowe podane przez Ciebie w koncie Klienta możesz samodzielnie edytować i usuwać (zakładka „Twoje konto”). Możesz również zwrócić się do nas z żądaniem usunięcia całego konta Klienta poprzez wysłanie stosownej prośby na adres e-mail: sklep@czapki.co z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym Czapki.CO . Jeśli chciałbyś zrezygnować z otrzymywania newslettera to możesz to zrobić samodzielnie (zakładka „Twoje konto”, odnośnik „Twoje dane”), kontaktując się z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym Czapki.CO . Informacje o sposobie rezygnacji z newslettera wskazane są również w stopce każdego newslettera.

II. Zasady bezpieczeństwa
Grun Sp. z o.o. zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Ponadto dokładamy szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:
• poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,
• uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
• adekwatne, odpowiednie i nie nadmiarowe,
• dokładne i aktualne,
• nie przechowywane dłużej niż to konieczne,
• przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom (których dotyczą), w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania,
• bezpiecznie przechowywane,
• nie transferowane bez odpowiedniej ochrony.
Dla Twojego bezpieczeństwa, pamiętaj o:
ustanowieniu loginu i hasła do Twojego konta Klienta uniemożliwiających w prosty sposób odgadnięcie ich przez osoby trzecie. W szczególności zalecamy stosowanie w haśle ciągu znaków i cyfr oraz dużych i małych liter;
wylogowaniu się ze strony Czapki.CO po zakończonej sesji (zakończonych zakupach, dodawaniu wiadomości na forum itp.). Samo wyłączenie okna przeglądarki nie jest równoznaczne z wylogowaniem się ze strony Czapki.CO . Wylogowanie ze strony Czapki.CO nastąpi po kliknięciu przycisku „Wyloguj”, który jest umieszczony w prawym górnym rogu strony;
zachowaniu loginu i hasła do konta Klienta w tajemnicy, w tym w szczególności o nieprzekazywaniu danych (loginu, hasła) jakimkolwiek osobom trzecim;
korzystaniu z programów antywirusowych, w tym regularnym skanowaniu dysków w poszukiwaniu wirusów;
korzystaniu ze strony i Serwisu internetowego Czapki.CO wyłącznie za pośrednictwem zaufanych komputerów, na których zainstalowano wyłącznie sprawdzone oprogramowanie. Korzystanie z cudzych komputerów rodzi ryzyko przechwycenia loginu, hasła lub innych danych, które podajesz;
jeśli jednak korzystasz ze strony lub Serwisu internetowego Czapki.CO za pomocą obcego komputera, np. w kafejce internetowej, pamiętaj o tym, aby nie zapamiętywać danych na komputerze i usunąć historię przeglądanych stron. Z zapamiętanych danych może skorzystać osoba która będzie korzystała z komputera po Tobie.

III. Informacje techniczne
Informacje techniczne – pliki cookie
Podczas korzystania przez Ciebie z Serwisu Internetowego Czapki.CO na Twoim urządzeniu końcowym (komputerze, smartfonie, tablecie itp.) zapisywane są niewielkie pliki (w szczególności tekstowe), zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania z Serwisu Internetowego Czapki.CO tzw. pliki cookie. Dzięki zapisaniu tych plików na Twoim urządzeniu możliwe jest m. in. zapamiętanie danych logowania, dzięki czemu nie będziesz musiał każdorazowo wpisywać loginu i hasła, zapamiętanie towarów dodanych przez Ciebie do koszyka, czy dostosowanie treści strony do Twoich zainteresowań. Dzięki plikom cookie możliwe jest zbieranie danych statystycznych Serwisu Internetowego Czapki.CO , co umożliwia nam rozwijanie Serwisu zgodnie z preferencjami naszych Klientów.
Pliki cookies wykorzystywane są również w celu weryfikacji użytkownika dokonującego zakupów w Serwisie, zapamiętania zawartości koszyka oraz przetrzymywania produktów dodanych do przechowalni przez danego użytkowania. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla Twojego urządzenia i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.
W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”:
„sesyjne” – są to pliki tymczasowe, które pozostają zapisane na komputerze lub innym urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej.
„Stałe” – są to pliki które pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrze danego pliku „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
Poniżej określamy zakres zastosowania plików Cookiem w Serwisie Internetowym Czapki.CO odpowiedziami TAK/NIE.
Rodzaj Cookies:
Czy serwis/sklep używa cookies sesyjnych? TAK
Czy serwis/sklep używa cookies trwałych? TAK
Cele w jakich wykorzystywane są Cookies własne
Używam cookies w celu konfiguracji serwisu? TAK
Używam cookies w celu uwierzytelniania użytkownika w serwisie? TAK
Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych? TAK
Używam cookies w celu zapamiętania lokalizacji użytkownika? TAK
Używam cookies w celu analiz i badań oglądalności? TAK
Używam cookies w celu świadczenia usług reklamowych? NIE
Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu? TAK
Cele w jakich wykorzystywane są cookies zewnętrzne:
Prezentuje treści multimedialne z zewnętrznych serwisów? NIE
Używam zewnętrznych narzędzi statystycznych? TAK
Używam zewnętrznych narzędzi internetowej reklamy? NIE

Co zrobić, jeśli nie zgadzasz się na zapisywanie plików na Twoim urządzeniu?
Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookie. Jeżeli nie zgadzasz się, na zapisywanie tych plików na Twoim urządzeniu, musisz odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Zmiana może polegać na niezapisywaniu plików cookie na Twoim urządzeniu, bądź na każdorazowym informowaniu Cię o zapisaniu danego pliku na Twoim urządzeniu. Możesz również za każdym razem po wizycie w Serwisie usuwać pliki ze swojego urządzenia. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oraz w sekcji “Pomoc” Twojej przeglądarki internetowej. Pamiętaj jednak, że ograniczenia w stosowaniu plików cookie mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z Serwisu.
Ustawienia przeglądarki Twojego urządzenia pozwalające na zapisywanie plików oznaczają, że wyrażasz zgodę, aby pliki te zapisywane były na Twoim urządzeniu.
Pozostałe informacje techniczne
Korzystamy również z geolokalizacji, tj. sprawdzamy, z jakiej lokalizacji (kontynentu, kraju, województwa i miejscowości) składasz zamówienie.
Stosujemy najnowsze technologie i specjalne procedury ochrony danych osobowych. Wykorzystujemy nowoczesne mechanizmy ochrony przekazywanych danych, w tym w szczególności połączenia szyfrujące.
Twoje dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w tym rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych.
IV. Postanowienia końcowe
W związku z ciągłym rozwojem i postępem techniki zasady określone w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad zostaniesz poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż na 7 dni przed ich wprowadzeniem, poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej http://czapki.co/polityka_prywatnosci.html.